Swoją ofertę kieruję przede wszystkim do WYDAWNICTW

Obecnie współpracuję z wydawnictwem
Zaczytani sp. z o.o. sp.k.,
gdzie redaguję teksty z zakresu literatury obyczajowej.

Wyjątkowość mojej firmy polega na tym, iż posiadam ściśle określone wykształcenie w kierunku redakcji językowej tekstu (dyplom na Stronie Głównej). Do tej pory w Polsce istnieją jedynie dwie uczelnie wyższe, kształcące umiejętności redagowania tekstów: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, a zatem uczelnie, które od wielu lat cieszą się w Polsce najwyższym uznaniem i prestiżem wśród uczelni i placówek naukowych i oświatowych.  

Każde zlecenie traktuję z należytą powagą i odpowiedzialnością, a ceny moich usług są konkurencyjne, bo kocham to, co robię i nie ustanę w staraniach, aby nasz piękny, przebogaty w środki wyrazu język był stosowany zgodnie z regułami i obowiązującymi zasadami pisowni.